Name: Type: Value:
Dr. K's EuthanoriumFriendly Docd6X10